Yangın ve afeflerden korunma duası

Okunuşu:

Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbü’l-arşi’azimi la havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyil azimi maşaallhü kane ve ma’lem yeşau lem yekun a’lemu ennallahe ala külli şey’in kadirun ve ennallahe kad ehate bi külli şey’in ilmen ve ahsa külle şey’in adeda,Allahümme inni euzubike min şerri külli nefsin ve min şerri külli dabbetin ente ahizün bi nasiyetiha inne Rabbi ala sıratın müstakim

Anlamı:

”Allah’ım! Sen,ben,m Rabbimsin,sen’den başka ilah yoktur.Sana güvendim,Sen muazzam arşın sahibisin.Yüce ve kudretli Allah’tan başka sığınılacak yoktur. Allah’ü Teala ne dilerse o olur.her kudret ve kuvvet O’nun elindedir.O her şeyi bilir ve her şeyin sayısını bilir. Allah’ım her türlü mahlukattan,hayvanlardan,her türlü afettten sana sığınırım.Her şeyin idaresi yedi- kudreti sendedir. Allah’ım beni senin doğru ve hak yolundan ayırma.”

Kaynak:Nihat Hatipoğlu(Günlük dualar)

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close