Yağmur Yağarken Okunacak Dua

Yağmur yağdığında, Yüce Allah’a şükredilir ve Peygamber Efendimize ve Ehli beytine salavat getirilir. Resûlullah ( sav ) şöyle buyurdu: “Müslüman kişi için üç vakit vardır, onlarda dua ederse, sıla-i rahmi kıran ve günah olan bir şey taleb etmedikçe, kendisine mutlaka icabet edilir:  Namaz için müezzin ezan okurken susuncaya kadar, savaşta iki saf karşılaşınca Allah aralarında hükmedinceye kadar, yağmur yağarken kesilinceye kadar.” Bizlerde bu hadise dayanarak, yağmur yağar iken Allah’tan önce affımızı ve sonra dileklerimizi dilemeliyiz.
Yağmur sırasında şu dua edilir.
Okunuşu: Allahümme sayyiben nafıan.

Anlamı:

Bunu hakkımızda hayırlı bir yağmur kıl, denir. Gereğinden fazla yağan yağmura, “Allahümme havaleyna ve la Aleyna” (Ya Rab! Yağmuru zarar verdirmeyecek yere yağdır. Bizim üzerimize yağdırma.) denilerek dua edilir.
Bir rivayette İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: ‘İmam Ali, yılın ilk yağmuru yağdığında başının, yüzünün ve elbisesinin ıslanması için onun altına giderdi. Kendisine yağmurdan ıslanmamak için üstü kapalı bir yere gitmesini söylediklerinde ‘Bu Allah’ın arşına yakın olan sudur.’ diye buyururdu.
Başka bir rivayette ise; yağmur yağarken, tekvir suresini  okuyan kimse, Allah’tan ne murat ederse  bi iznillah kabul edilir.
Bir başka rivayette ise Balık sahibi (Yûnus’)un, balığın karnındaki duasını, yağmur yağarken okunması uygun kılınmıştır.
Okunuşu: lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn

Anlamı:

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum.
Bu dua ile dua eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onun isteğini bu dua sebebiyle kabul etmiş olmasın.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close