Şiddetli Rüzgar Esince Okunacak Dua

Bir hadîsten öğrendiğimize göre rüzgâr bazan yağmur, bereket gibi hayırlı şeyler getirir. Bazan da kasırga ve yıkıntı gibi felâkete sebeb olur. Nitekim Resûl-i Ekrem Efendimiz rüzgârın estiğini anlayınca hemen dizleri üzerine çöker ve:

“Allahümme’c’alha rahmeten ve lâ tec’alhâ azaben.” diye yalvarır, duâ eder, azaba değil, rahmete vesile olmasını dilerdi. Yâni, “Yâ Rabbi bu rüzgârı bize rahmete vesile kıl, azabımıza sebeb eyleme.”

Bir diğer duâsında da Peygamberimiz şöyle yalvarmıştır:

– Yâ Rab, şu rüzgârın içinde bulunanın ve hangi hizmet için gönderilmişse onun hayrını senden dilerim. İçinde bulunanın şerrinden ve gönderildiği şeyin şerrinden sana sığınırım.

Demek ki, mü’min kendini hiç bir semâvî hâdisede garantide göremez. Her zaman büyük bir fırtına ve belânın gelmesi muhtemeldir. Bunun içindir ki, Resûl-i Ekrem Efendimiz devamlı teyakkuz halinde bulunur, şiddetli rüzgârlarda hemen iki dizi üzerine çöker, bir kasırga ve âfet gelmesinden Allah’a sığınırdı. Böylece belki de takdir edilmiş bir felâket ve musîbet kaza edilmez, yahut hafif olarak geçmesi sağlanmış olurdu.

Resûl-i Ekrem Efendimiz her türlü âfete yüklü bulunan bulutu gökyüzünde görünce de yine Allah’a sığınır, şu duâyla ilticada bulunurdu:

“Allahümme innâ neûzü bike min şerri mâ ürsile bihi.”

“Gönderildiği şeyin şerrinden Allah’a sığınırız.”

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close