Kurban Keserken Okunacak Dua

Kurbanı usulüne uygun olarak kesmek için dikkat gösterilir. Önce keskin ve büyük bir bıçak hazırlanır. Hayvanın göremiyeceği bir yere konur. Kurban, kesileceği yere sürüklenmeksizin, zahmet vermeden getirilir ve kıbleye karşı yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:
İnni veccehtu vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen vemâ ene minel-müşrikîn.

Anlamı:

Muhakkak ben, dinime tam bağlanarak, o yeri ve gökleri yaratan Allah’a yöneldim. Ben müşriklerden değilim.” (En’am Sûresi, 79) 
Ayrıca şu dua da okunur.

Okunuşu:

İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi’l-‘âlemîn Lâ şerîke lehû ve bizâlike ümirtü ve ene evvelü’l-müslimîn. Allahümme tekabbel minnî kema tekabbelte min İbrahîme halîlike ve bi Muhammedin aleyhissalâtu ve’s-selâm

Anlamı:

Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir O’nun hiçbir ortağı yoktur İşte ben bununla emrolundum Ben Müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 162-163), Allah’ım tıpkı Peygamberim Muhammed ( sav ) ile (halilin) İbrahim ( as ) ‘ın kurbanlarını kabul eylediğin gibi bunu benden kabul et duası okunur ve sonra tekbir getirilir:

Allâhü ekber, Allâhü Ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek tekbir getirilir ve bismillahi Allahü ekber denilerek hayvan eziyet etmeden keskin bir bıçak ile kesilir. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunu da okumalısın

Close
Close