İman tazeleme duası

İman tazeleme duası çok önemli bir dua dır . Akşam sabah bu duaya devam edilmelidir. Allah’ın bütün düsturlarına kesinlikle inanmak üzerimize farzdır. Her cuma akşamları , bu duaya devam etmek lazımdır. imanlı insanın devamlı okuyacağı dua budur . Ağıza, buruna veya kafaya küfür söylenirse, hemen arkasından şu yukarıdaki duayı en az üç defa okumak gereklidir. İnsana manevî bir yardımcıdır. Büyüklerimiz ve bilginlerimiz bu yolu takip eylemişlerdir. Aksi halde hatalara düşmek ve bir daha bu hatalardan kurtulmamak mümkündür . Hz. Peygamberimiz bize bu hususta çok tavsiyelerde bulunmuştur.

Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim,
Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri veI ba’si ba’del mevti ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâla vel hisâbu vel mizânu vel cennetti ven-nâru  hakkun küllüha. Vallâhu teâla vâhidün lâ min tarikil adedi velâkin min tarikin ennehu lâ şerike lehu lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu küfüven ahadün.

Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.
Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, öldükten sonra dirilmeye inandım. Kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından olduğuna; hisab, mizan,cennet ve cehennemin hak olduğuna inandım ve imana getirdim. Allah Teâlâ tektir, ortağı da yoktur, doğurmadı ve doğurulmadı ve O’na hiçbir şey eş olmadı.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close